Takip Edin:

Mali Müşavirlik Hizmetleri

Home Mali Müşavirlik Hizmetleri

Muhasebe ve Beyanname Hizmetleri

İşletmenize ait yasal defterlerinizi, mevzuata uygun, yorumlanabilir finansal tablo teknikleriyle düzenliyor, Aylık-Üçer Aylık-Yıllık dönemler dahilinde ve yasal süreler içerisinde ilgili mercilere, müşterilerimiz adına e-beyanname sistemi üzerinden sunuyoruz.

Aynı zamanda müşteri işletmelerimizin yöneticileri ve hissedarlarıyla, ihtiyaçları doğrultusunda finansal bilgiler paylaşıyoruz. Bununla birlikte finansal tabloları ve finansal açıklayıcı bilgileri hem yasal standart ve şekillere uygun hem de hissedarların ve de üçüncü şahısların yorumlayabileceği şekillerde düzenleyebiliyoruz.

Financial Analysis

Mali Tablo Analizleri ve Konsolidasyon

Müşterilerimizin mali tablolarını oluşturan kalemlerin derinlemesine analiz edilmesi sonrasında çeşitli analiz teknikleriyle mali tablo rasyolarını sektörlerine göre inceleyip, işletmenin finansal analizi sonrasında kredibilitesi başta olmak üzere sektöründeki konumunu raporluyoruz. Müşterimizin grup şirket olması durumunda mali tablolarını konsolide ederek grup finansal analizleri üzerinden yönetim yetkili gruplarına raporlamalar hazırlamaktayız.

Bordrolama Hizmetleri ve SGK Bildirimleri

İşletmenize ait yasal defterlerinizi, mevzuata uygun, yorumlanabilir finansal tablolar teknikleriyle düzenliyor, Aylık, Üçer Aylık, Yıllık dönemler dahilinde ve yasal süreler içerisinde ilgili mercilere, müşterilerimiz adına e-beyanname sistemi üzerinden serbest muhasebeci mali müşavirlerimiz tarafından imzalanıp sunulmaktadır.

Aynı zamanda müşteri işletmelerimizin yöneticileri ve hissedarlarına ihtiyaçları doğrultusunda finansal bilgileri paylaşıyor, hem yasal standart ve şekillere uygun hem de hissedarların yorumlayabileceği şekillerde düzenleyebiliyoruz.