Kıdem Tazminatı tavan ücreti yeniden belirlendi

Kıdem Tazminatı tavan ücreti %8,65 oranında artırıldı

19 Eylül 2018 tarihi itibariyle, Memurların taban aylıkları ve kamuda sözleşmeli çalıştırılan personelin ücret tavanı temmuz ayından itibaren yeniden belirlendi. Ayrıca yine sözleşmeli personelin tavan ve taban ücretleri de yılın ikinci yarısında yüzde 8.65 oranında arttırıldı. Bu değişikliklerle birlikte işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavanı da arttırıldı. Buna göre, kıdem tazminatının tavanı 5.434,42 liraya çıkartıldı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde tazminat tavanı 5.001,75 liraydı. Böylece yılın ikinci yarısında kıdem tazminatı için ödenecek tavan tutarı yüzde 8.65 arttırılmış oldu. Yani, çalışanlar yılın ikinci yarısında daha yüksek kıdem tazminatı alabilecekler. Temmuz-Ağustos ayında tazminatını alanların ise fark tutarları ödenecektir.

Örneğin, 01.01.2011 yılında sizinle çalışmaya başlayan personeli, 17.07.2018 tarihinde işten çıkarttınız. Bu kişinin de brüt ücret 6.800 TL olsun. Buna göre, kıdem tazminatı hesaplamasında 5.434,42 TL * 2754gün = 41.003,82 TL Brüt kıdem tazminatı tutarına ulaşacaksınız. Bu tutarda %07,59 oranında damga vergisi keseceksiniz, net tutar 40.692,60 TL’ye ulaşacaksınız.