İnternet Reklamlarına Stopaj

19/12/2018 tarihinde 30630 sayılı Resmi Gazete ile 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanmıştır.

Buna göre “İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verenler veya İnternet Ortamında Reklam Hizmeti verilmesine Aracılık Edenlere” yapılacak ödemelerde Avans ödemeleri de dahil olmak üzere yapılan tüm ödemeler, hizmet alınan kişinin vergi mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın ödeme yapılan gerçek kişilere ve yabancı şirketlerin Türkiye ofisi olsa da %15 oranında stopaj oranına tabidir. Sadece Türkiye’de yerleşik firmalara yapılacak ödemelerde Stopaj uygulanmayacaktır.

Konunun detaylarına inersek;

Örneğin firmanız için Google Reklamı yapıyorsunuz ve bu hizmet karşılığı 24.12.2018 Pazartesi günü 500 USD ödeme yaptınız diyelim. Türk Lirası karşılığı 2.642 TL yapmaktadır. Bu işlemi direkt Google’dan yaparsanız, ilgili dönem için %15 stopaj beyan etmeniz gerekecek (396 TL) ve yine ilgili dönemde indirim konusu yapabileceğiniz KDV2 beyanı ile beyan edeceğiniz 475 TL KDV ödemesi söz konusu. İlgili işlemin vergisiyle maliyeti, 3.513 TL’dir.

Bu işlemi Türkiye’de yerleşik ve ortakları da Türk olan bir Reklam ya da Reklam Ajansı veyahut Teknoloji şirketinden yaptırmış olsaydınız (Tam Mükellef Kurumlar) sadece 2.642 TL ile konu sınırlanmış olacaktı. Faturalı işleme ödediğiniz KDV’yi ilgili ay içinde indirim yaptığımız için “vergiyi, maliyet unsuru olarak görmüyoruz”

Bir diğer unsur ise, Aynî ödeme yapmanız durumunda konunun vergisel boyutu ne olacaktır?

Örneğin, Bir Youtuber veya Instagram Fenomeni ile anlaştığınızı varsayalım. Kendisine yolladığınız ürün için kargoda kullanılmak üzere bir irsaliye düzenleyeceksiniz mecburen. İlgili İrsaliye’den yola çıkarak ürünün bir Alış (Maliyet) Bedeli mevcuttur. Varsayalım 1.000 TL’lik ürün gönderdiniz ilgili Sosyal Medya Fenomenine. Bu durumda önce %15 stopaj hesaplaması yapılacak. (150 TL) Arkasından ilgili dönem KDV’nin İlave Edilecek KDV kısmına ilgili ürün için yüklendiğiniz (ödediğiniz ve indirim konusu yaptığınız) KDV’yi ekliyorsunuz (%18 olsa 180 TL).  Bu durumda işlem maliyeti 1.330 TL yapmaktadır.

Değerli Mükelleflerimize tavsiyemiz; Türkiye’deki şirketlerle görüşerek işlem yaptırmanız yönündedir. Aşağıdaki firmalardan adımı vererek indirimli işlem yaptırabilirsiniz.

 

SEO Yönetimleri için: Perfist

Google ve Facebook Reklamları için: Webim

Kurumsal Websitesi için: Tanır Medya