İnşaat Muhasebesi

Gördüğü yoğun ilgi sonucunda Genişletilmiş ve Güncellenmiş 6. Baskı baskısını yapan kitapta, gelen yoğun istek üzerine kentsel dönüşüme ilişkin muhasebe işlemleri de eklenmiştir. Kitabın önceki baskıları özellikle büyük-küçük birçok inşaat firması ve bu firmaların kayıtlarını tutan Mali Müşavirlik ofisleri tarafından kullanılmıştır.

Kitap da, taahhüt karşılığı yapılan inşaat işleri, satmak amacıyla işletmelerin kendi arsalarında yaptıkları inşaat işleri, kat karşılığı yapılan inşaat işleri ile yap- işlet -devret modeline göre yapılan inşaatlar, yurtdışında yapılan inşaatlar, yapı kooperatiflerince yapılan inşaatlar ve diğer inşaat işlerinin tamamı, tüm yönleriyle ayrıntılı bir şekilde incelenmiş, özellik arz eden hususlar tek tek analiz edilmiştir.

Bu kitabı aynı kategoride yayınlanmış diğer eserlerden ayıran en önemli özelliği en küçük işletmeden en büyük işletmelere kadar, inşaat işlerine ait güncel vergi uygulamalarının muhasebe kayıtları ile birlikte ele alınarak açıklanmasıdır.

Ayrıca kitapta konuların daha net anlaşılabilmesi için 300’den Fazla Uygulama Örneği, 1.100 Örnek Yevmiye Kaydı, İşletme Defteri Uygulama Örnekleri, Tevkifatlı ve Kat Karşılığı İnşaat işleri KDV Beyan Örneklerine yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları
Yıllara Yaygın İnşaat Faaliyetinde Muhasebe Uygulamaları
Özel (Yap–Sat) İnşaat Faaliyetinde Muhasebe Uygulamaları
Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesi
Özel (Yap–Sat) İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesi
TMS 11– İnşaat Sözleşmesi Standardı Uygulamaları
İnşaat İşletmelerinde Maliyet Sistemleri
Asgari İşçilik Uygulaması
Yap– İşlet Devret Modeli
Yurtdışı İnşaat Faaliyeti
Yapı Kooperatifleri
Kentsel Dönüşüm
Genel Bilgiler