Geri Kazanım Katılım Payı

Nedir bu poşet beyannamesi?

Merhaba,

Sizlere konuyu en kısa haliyle aktarmak isterim.

04.04.2019 tarihinde 30735 no’lu Resmi Gazete’de Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Bugüne kadar yapılan düzenlemeleri ve yayınlanan tebliğden özetlemek gerekirse;

 

Kurumlar Vergisi mükellefleri (genel olarak şirketlerden bahsediyoruz) aylık olarak; Diğerleri (şahıs firmaları, ve benzeri) 3Aylık dönemler halinde; Satışın yapıldığı dönemi takip eden ayın 24ü akşamına kadar vergi dairesine elektronik ortamda mükellef adına yetkilendirilenlerce (Meslek Odası, SMMM ve diğerleri) tarafından bildirimde bulunulacaktır.

 

Genel olarak Perakende satış yapanlar ve bu satışları esnasında poşet kullananlar tarafından bildirimde bulunulacaktır. Şayet ilgili ayda hiçbir şekilde poşet satışı gerçekleşmese de “beyanname boş bildirilecektir”

Bununla birlikte; Ekmek, Sebze, Meyve, Peynir, Zeytin, Hayvansal Gıda gibi açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak amacıyla çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500*350mm (körük ve sap uzunluğu dahil) ebatındaki saplı/sapsız poşetler ile tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler ve de Eczanelerde verilen poşetler ile Kargo poşetleri beyanname verilmesi hususunda kapsam dışıdır.

Ayrıca Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde poşet kullanmayanlar, kağıt/karton/tekstil gibi plastikten farklı bir malzemeden imal edilmiş olan poşet kullananlar Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (poşet beyanı) vermeyecektir.

 

İlgili tebliğ ile uygulama usul esaslar aşağıdaki linklerde yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunar,

İyi çalışmalar dilerim.

 

Usul Esaslar: https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/plasposetuerev20190109-20190109144024.pdf

İlgili Tebliğ: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190404-4.htm