Takip Edin:

Danışmanlık Hizmetleri

Home Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Ülkeler arasında sınırların olmadığı ve bilginin hızlı değiştiği dünyada ve ülkemizde, bu değişikliklere hızla uyum sağlanması zorunluluk haline gelmiştir. Şirketlerin ve yöneticilerin bu değişim sürecinde alacağı kararlarda değişimi doğru yönetebilmeleri, finansal yapılarını ve sürekliliklerini bu değişime uygun hale getirmeleri büyük önem taşımaktadır.

 

Sercan Aktaş Mali Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri olarak müşterilerimize ve şirket kültürlerine özel danışmanlıklar sunmaktayız.

Finansman Danışmanlığı

Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarının belirlenmesi, risklerin tespit edilmesi, sektörün ve cari piyasa şartlarının doğru analiz edilmesi gerekmektedir.

 

Bu bağlamda müşterilerimize sunduğumuz hizmetler:

 • Bütçe Planlaması
 • Finansal Risk Danışmanlığı
 • Kurumsal Finansman

Yönetim Danışmanlığı

Şirketlerin organizasyonel yapılarının ve iş süreçlerinin stratejik hedeflerine uygun olarak belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Şirketlerin önemli yönetimsel kararlarını doğru almaları; mevcut şartların çok yönlü bakış açısıyla incelenmesini ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyime sahip uzman desteğini gerektirir.

 

Yönetim danışmanlığı alanında tecrübeli danışmanlarımızla sağladığımız profesyonel hizmetlerle, zaman ve bütçe açısından doğru yönetilen ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaktayız.

 

Yönetim danışmanlığı hizmetlerimizden bazıları aşağıda yer almaktadır:

 • İç kontrol ve iç denetim sistemleri kurulması
 • Şirket yeniden yapılandırmaları
 • Kurumsal yönetim danışmanlığı
 • Muhasebe ve finansal raporlama danışmanlığı
 • Bütçeleme sistemi kurulması
 • Maliyet kontrol sistemi kurulması

Experienced Specialists Image 3

Vergi Danışmanlığı

Vergi mevzuatı dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de sık sık değişmektedir. Mevzuatın çok çeşitli olması ve yoruma açık düzenlemeler vergiye uyum sürecini güçleştirmektedir. Bu durum, çoğu zaman vergisel risklerin öngörülememesine ve cezai yaptırımlara maruz kalınmasına sebep olmaktadır. Bazen de muafiyet ve istisna avantajlarının kullanılamaması; teşvik ve indirim fırsatlarının kaçırılması gibi sonuçlara yol açmakta olup vergiyi bir maliyet kalemi unsurundan çok daha öteye taşımaktadır. Şirketiniz için vergisel riskleri minimize etme ve avantajları yakalama imkanı ancak doğru ve zamanında rehberlik ile mümkündür. İhtiyaç duyacağınız profesyonel çözümler için deneyimli danışmanlarımızla yanınızdayız.

 

Vergi danışmanlığı hizmetlerimizi aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Yerel ve uluslararası kurumlar vergisi ve gelir vergisi
 • Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, BSMV ve KKDF gibi işlem üzerinden alınan vergiler
 • Veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisi gibi servet üzerinden alınan vergiler
 • Uluslararası vergi anlaşmaları
 • Yatırım teşvikleri
 • Dönem sonu envanter işlemleri ve kapanış işlemlerine özel danışmanlık hizmetleri
 • Spesifik konularda inceleme ve araştırma yapılarak görüş verilmesi
 • Yurt içinde ve yurt dışında şirket, şube ve irtibat bürosu kurulmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri sunulması
 • Uluslararası vergi ve expat
 • Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye incelemeleri
 • Vergi planlaması, şirket yapılandırmaları
 • AR-GE ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri vergi avantajları
 • Vergi İncelemeleri ve Uyuşmazlıklarda danışmanlık
 • Vergi Hukuku danışmanlığı

Kurumsal Danışmanlıklar

Tarafınıza sunabileceğimiz diğer danışmanlık hizmetlerimizin bazıları aşağıda yazılı olup, tarafınızdan talep edilecek farklı tüm konularda uzman danışmanlarımızla yardımcı olmak için mutlaka iletişime geçiniz

 • Uluslararasılaşma danışmanlığı
 • Kurumsal yeniden yapılandırma
 • Kurumsal İç Yönerge ve  Yetkilendirmelerin oluşturulması
 • Hisse devir sözleşmeleri [SPA], Ortaklık sözleşmeleri [SHA]
 • Şirket değerleme danışmanlığı
 • Sektör analizleri ve gelecek stratejilerinin oluşturulması
 • Yönetim ve Departman oluşturulması
 • Aile Anayasası oluşturulması
 • Şirket içindeki süreçlerin planlaması ve oluşturulması

Company Overview Image