Muhasebe ve Raporlama

Muhasebe ve Beyanname Hizmetleri

İşletmenize ait yasal defterlerinizi, mevzuata uygun, yorumlanabilir finansal tablolar teknikleriyle düzenliyor, Aylık, Üçer Aylık, Yıllık dönemler dahilinde ve yasal süreler içerisinde ilgili mercilere, müşterilerimiz adına e-beyanname sistemi üzerinden serbest muhasebeci mali müşavirlerimiz tarafından imzalanıp sunulmaktadır.

Aynı zamanda müşteri işletmelerimizin yöneticileri ve hissedarlarına ihtiyaçları doğrultusunda finansal bilgileri paylaşıyor, hem yasal standart ve şekillere uygun hem de hissedarların yorumlayabileceği şekillerde düzenleyebiliyoruz.

Financial Analysis

Mali Tablo Analizleri ve Konsolidasyon

Müşterilerimizin mali tablolarını oluşturan kalemlerin derinlemesine analiz edilmesi sonrasında çeşitli analiz teknikleriyle mali tablo rasyolarını sektörlerine göre inceleyip, işletmenin finansal analizi sonrasında kredibilitesi başta olmak üzere sektöründeki konumunu raporluyoruz. Müşterimizin grup şirket olması durumunda mali tablolarını konsolide ederek grup finansal analizleri üzerinden yönetim yetkili gruplarına raporlamalar hazırlamaktayız.

Bordrolama Hizmetleri ve SGK Bildirimleri

Türkiye’deki Sosyal Güvenlik yasaları gereği, şirketlerin çalışanlarına ödedikleri ücretlerle alakalı olarak bordro düzenlemeleri gerekmektedir. Ücret bordrolarında; ücret, prim, ikramiye, sosyal yardımlar ve benzeri hakedişlerin brütleştirilerek yazıldığı, bu brüt tutar üzerinden gelir vergisi, damga vergisi ve sosyal güvenlik kesintilerinin yapıldığı bir bildirimin her ay düzeni olarak personellere teslim edilmesi, belirlenmiş olan brüt tutar üzerinden sosyal güvenlik bildirimlerinin yasal süre içerisinde yapılması gerekmektedir. Bununla beraber bazı işletmelerde çalışan sirkülasyonun yoğun olması nedeniyle işe giriş ve çıkış süreçlerinin doğru yönetilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda size sunabileceğimiz hizmetlerimiz; Bordroların düzenlenmesi ve teslimi, Aylık Prim Hizmet Belgesi tahakkuku, Yıllık İzin bildirimleri, İhbar ve Kıdem Tazminatı bildirimleri ile Aylık Bordro Raporlarını düzenleyip iletmekteyiz. Ayrıca, Otomatik Katılım Sistemi Bildirimlerini yapmaktayız.

company